KONSULTING


Potrzebujesz nieza­leżnej, eksperckiej opinii dla swojego produktu? Chcesz skonfron­tować swoje pomysły na rozwiązania? Pomo­żemy Ci dostosować pomysł do wymagań użyt­kowników lub przeana­lizować kierunek rozwoju istnie­jącego produktu pod kątem UX.

 

METODY

OCENA ekspercka

Ocenimy Twój pomysł w postaci makiet, projektów graficznych, prototypu HTML, szkiców (lub w innej formie - przetestuj nas). Ocenę opracowuje specjalista UX, z uwzględnieniem najczęstszych scenariuszy użycia produktu lub usługi. W efekcie powstaje raport zawierający obserwacje specjalisty oraz rekomendacje zmian. 

konsultacje eksperckie

Oferujemy szybkie konsultacje pomysłu, zorganizowanie warsztatu projektowo-strategicznego. Pomożemy, gdy utknęliście i potrzebujecie świeżego spojrzenia z zewnątrz. Bez wielkich raportów i rozbudowanej dokumentacji, za to szybko i skutecznie.

 

Analiza konkurencji i benchmarking

Trzymamy rękę na pulsie. Przygotowujemy analizy trendów i dobrych rozwiązań projektowych, identyfikujemy nisze i obszary do zagospodarowania. Tworzymy raport z pogłębioną analizą wybranego zjawiska oraz rekomendacjami kierunków. 

 

PROWADZIMY KONSULTACJE PROJEKTU ZARÓWNO NA ETAPIE STRATEGII, WDROŻENIA, JAK I GOTOWEGO ROZWIĄZANIA.

 

Zróbmy razem badania!

pauliny@lawonderlab.pl